Събота, 20 Юли 2019г.

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
27
255
258

-3
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1361
1630
1697

-67

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 1 991 321

СТАТИСТИКА

В момента има 48 посетители в сайта


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА Печат

СПИСЪК  

 

НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР І СТЕПЕН”

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

 

Днес, 26.02.2014г. от 10.00 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №РД-11-6/20.02.2014 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали и в изпълнение на същата заповед, Комисията единодушно


Р   Е   Ш   И  :

 

ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса – събеседване с кандидата, за заемане на длъжността “„Системен администратор І степен” в Административен  съд – Кърджали лицето:

 

1.      АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИМОВ.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА  ДОПУСНАТИЯ КАНДИДАТ!

 

Конкурсът за обявената длъжност е насрочен за 13.03.2014 год., от 13.30 часа, в сградата на Административен съд – Кърджали, ул. Булаир №12, стая №22.

 

Настоящият списък е публикуван на 26.02.2014г. на таблото за обяви в сградата на Административен съд – Кърджали и в интернет страницата на съда.

 

 

                                    КОМИСИЯ:  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/А. ШЕФКИ /

 

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:    1. /п/

/М. ЙОРДАНОВА/

 

 

 

2. /п/

/Кр. ЯНЕВ/

 

 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали