Неделя, 26 Януари 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
26
156
262

-106
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1564
1634
1939

-305

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 038 194


ВЕЩИ ЛИЦА - СЪДЕБЕН РАЙОН КЪРДЖАЛИ Печат

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - КЪРДЖАЛИ, КЪМ АПЕЛАТИВНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, ЗА 2018г.

 

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.13 от 09.02.2018г.

 

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва:

 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

Димитър Милев Петров, криминалистически изследвания на почерк и документи.

Николай Недялков Яръмбойков, криминалистически изследвания на почерк и документи

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

2.3. Клас "Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход"

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

2.4. Клас "Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек"

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

3. Клас "Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние"

Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.

Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).

Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.

Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, клинична психология, детско-юношеска психология, специална психология, ранна диагностика на когнитивните нарушения, работа с тест Векслер (HAWIK-R), работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2), работа с Бентън тест за краткосрочно запомняне (BVRT), тематичен аперцептивен тест (TAT).

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.

Добринка Атанасова Перчинска счетоводна отчетност.

Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.

Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.

Изабела Константинова Николова, икономист, оценител на недвижими имоти.

Иван Димов Назъров, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.

Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.

Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.

Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "строго секретно".

Виолета Димитрова Павлова, счетоводство и контрол.

Марчела Белева Милинова, счетоводна отчетност.

Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

5.2. "Съдебна автотехническа експертиза"

Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения.

Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер - двигатели с вътрешно горене, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.

Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно".

Николай Александров Савов, автотехнически експерт.

5.3. "Съдебна инженерно-технологична експертиза"

Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти и машини и съоръжения.

Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на митническата дейност; експертиза на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, оценка на стойността; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; методология за експертиза на ПТП.

Никола Иванов Гунчев, минен инженер - разработване на полезни изкопаеми.

5.4. "Съдебна компютърно-техническа експертиза"

Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.

5.5. "Съдебна строително-техническа експертиза"

Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

Веска Вълкова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).

Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен инженер - пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство - конструкции.

Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.

Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Татяна Ангелова Янева, строителен инженер - промишлено и гражданско строителство.

Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.

Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.

Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.

Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство - технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Георги Костов Костов, архитектура.

Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.

Наташа Димитрова Петрова, архитектура.

Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.

Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Строго секретно".

Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.

Веско Стоянов Христов, промишлено и гражданско строителство (ПГС).

Хубена Иванова Салджиева, архитектура.

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

7.1 Клас "Съдебно-химическа експертиза"

Мая Иванова Кичева, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др., биологични проби и обекти, състав на хранителни продукти.

10. Клас "Оценителни експертизи"

Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

Огнян Николов Бюлбюлев, екперт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

Дончо Стойнов Драганов, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.

Благовеста Ангелова Янева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.

Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски предприятия и вземания, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Изабела Константинова Николова, оценител на недвижими имоти.

11. Клас "Други съдебни експертизи"

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генно-модифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни.

Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

Никола Иванов Гунчев, минен инженер - разработване на полезни изкопаеми.

 

 

 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 11 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали