Вторник, 19 Февруари 2019г.

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
222
308
234

+74
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
530
2171
2327

-156

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 1 953 295

СТАТИСТИКА

В момента има 18 посетители в сайта


ПРЕСЦЕНТЪР


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ Печат
Сряда, 24 Октомври 2018г. 15:30ч.

 


Съдия Ангел Момчилов е новият административен ръководител – председател на Административен съд – Кърджали, избран единодушно с 14 гласа „за“ с Решение по Протокол № 31 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 23.10.2018 г.

 

Съдия Ангел Момчилов има над 19 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалният му стаж на съдия започва през 2000 г. в Районен съд – Кърджали, в периода от 2003 г. до 2014 г. е заместник-административен ръководител, а от 07.08.2014 г. до настоящия момент е председател на Районен съд - Кърджали.

 

 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ Е ПООЩРЕН С ОТЛИЧИЕ "ЛИЧЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК: ВТОРА СТЕПЕН – СРЕБЪРЕН" Печат
24 януари 2017 година

 

На заседание днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет връчи отличията на магистрати, поощрени съгласно чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт. Висшият съдебен съвет изрази уважение към дългогодишния труд на 12 съдии. Единадесет от тях са с два мандата председатели на административни съдилища и са отличени с „личен почетен знак – втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев се обърна към тях с благодарност за направеното за създаването на административните съдилища преди 10 години и за утвърждаване на административното правосъдие. Той посочи, че малко хора могат да направят постигнатото от тях както за административното правосъдие, така и за екипа, с който са работят. Специална благодарност Георги Колев изрази за 6-те години, в  които като председател на ВАС работи с тях,  и заедно са извели административното правосъдие на първо място по резултати в страната.

Той връчи отличията  на Виктор Динев Атанасов – председател на Административен съд – Кърджали, Владимир Иванов Първанов – председател на Административен съд – Сливен, Георги Господинов Петров – председател на Административен съд – Пловдив, Галина Атанасова Стойчева – председател на Административен съд – Кюстендил, Елга Венелинова Цонева – председател на Административен съд – Русе, Ива Станчева Ковалакова – Стоева – председател на Административен съд – Разград, Кремена Григорова Борисова – председател на Административен съд – Шумен, Красимира Тодорова Цветкова – председател на Административен съд – Търговище, Нели Стефанова Дончева – председател на Административен съд – Видин, Силвия Петрова Димитрова – председател на Административен съд – Враца, и Светлозар Георгиев Рачев – председател на Административен съд – Габрово.

Председателят на Административен съд – Русе Елга Цонева изрази своята и на колегите си благодарност към председателя на ВАС и към членовете на Съдийската колегия на ВСС за полученото в края на втория им мандат на административни ръководители признание. Тя заяви, че преди 10 години са получили задачата да създадат нови съдебни органи за по-качествено, ефективно и прозрачно административно правосъдие. Изградената от тях структура е добре работеща и предвидима, на водещо място е по трите основни показатели, отчитани от Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието.

 

 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ НОМИНИРАН ЗА НАГРАДАТА “ЗЛАТЕН КЛЮЧ” Печат

Административен съд – Кърджали е номиниран през 2015г. за наградата “Златен ключ” на Програма Достъп до обществена информация
 
 
Повече за събитието четете на страницата на Програма Достъп до обществена информация:
 
 
Публикации от електронната страница на в.“Нов живот“:
 
 
 
 
Страница 1 от 3

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали