Неделя, 05 Април 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
102
176
174

+2
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1427
2236
2387

-151

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 056 182


ПРЕСЦЕНТЪР


ПРЕУСТАНОВЕНО Е РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ДО 13.04.2020г. ВКЛЮЧИТЕЛНО Печат

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед №РД-11-20 от 16.03.2020 година, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020г. – 13 април 2020г. включително, се преустановява разглеждането на всички видове административни дела в Административен съд - Кърджали, с изключение на делата по чл.60 и чл.166 от АПК, делата по чл.75 и чл.157 от ДОПК, както и делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

За същия период се забранява достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела. вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица.

Подаването на всички видове документи се извършва по пощата или по елктронен път.

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Zapoved_RD-11-20_16.03.2020.pdf)ЗАПОВЕД №РД-11-20/16.03.2020г.142 Kb
 
ВРЕМЕННО СА ПРЕУСТАНОВЕНИ НАСРОЧЕНИТЕ ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ Печат

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Заповед №РД-11-19 от 10.03.2020 година, временно се преустановява провеждането на насрочените открити съдебни заседания в Административен съд - Кърджали, считано от 11 март 2020 година, до отмяна на настоящата заповед.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Zapoved_RD-11-19_10.03.2020.pdf)ЗАПОВЕД №РД-11-19/10.03.2020г.83 Kb
 
СТАНОВИЩЕ ОТ СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ Печат

С Т А Н О В И Щ Е

 

ОТ

 

СЪДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИЯ в електронното издание на 24 rodopi.com от 13.11.2019 г. със заглавие: „Съпругът на кандидатката с преференциите: Партиите предварително си уговориха дяловете“, в частта й относно изявление на г-н З. Е. - съпруг на Ф. Б. З. - жалбоподател по а.д. № 400/2019 г. по описа на Административен съд - Кърджали, образувано по жалба с правно основание чл. 459 от Изборния кодекс, съдържащо твърдения, че в проведеното на 11.11.2019 г. открито съдебно заседание Ф. З. е била атакувана, както и й е бил оказан психически натиск.

Изразяваме своето категорично несъгласие и безпокойство, относно каквито и да са опити, чрез подобни изявления, да бъде внушено в публичното пространство, че при осъществяване на правораздавателната дейност в Административен съд - Кърджали се допуска неравенство и различно третиране на участниците в процеса.

Считаме, че изявлението на г-н Е. формира в обществото погрешни представи, неотговарящи на осъществените по делото от съдебния състав професионални и законосъобразни процесуални действия, изцяло съобразени с въведените от страните в производството релевантни доводи и изявления.

Категорично се противопоставяме на подобни изявления, съдържащи неаргументирани и необосновани квалификации и нападки, без да се посочват конкретни факти и обстоятелства.

 

14.11.2019 г.

гр. Кърджали 
Страница 1 от 5

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 9 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали