Понеделник, 14 Октомври 2019г.

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
272
280
314

-34
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
272
2133
1634

+499

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 011 747

СТАТИСТИКА

В момента има 30 посетители в сайта


Проучване на общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите
no image

 

Анкета с въпроси, проучващи общественото мнение за работата на ВСС и
съдебната власт сред гражданите, потребителите на съдебни услуги
и сред граждани, които не са имали пряк досег със съдебната система
 

стр. 1
Били ли сте страна по дело?*
Да
Не
Имате ли доверие в съдебната система като цяло?*
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
Не знам
Кои са основните проблеми на съдебната власт според вас?*
/Можете да посочите до 3 отговора/
Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт
Тромавост и бавност на правосъдието
Липса на прозрачност в работата на съдебната власт
Недостатъчно добър подбор на магистратите
Некомпетентност на съдебната администрация
Податливост на външен натиск
Съмнения в морала на магистратите
Наличие на корупция
Негативна роля на медиите
Политически натиск
Лоша работа на МВР и прокуратурата
Лоша работа на съда
Липса на справедливост в съдебните актове
Друго - посочете :  
Имате ли доверие в съда?*
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
Не знам
За работата на съда Вие черпите информация от?*
/Можете да посочите до 3 отговора/
Личен опит
Мнения на познати
Медийни публикации
Изказвания на публични личности
Не познавам работата на съда
Друго - посочете :  
Имате ли доверие в работата на прокуратурата?*
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не
Не знам
За работата на прокуратурата Вие черпите информация от?*
/Можете да посочите до 3 отговора/
Личен опит
Мнения на познати
Медийни публикации
Изказвания на публични личности
Не познавам работата на прокуратурата
Друго - посочете :  

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали