ВЪВЕЖДА СЕ ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДАТА НА СЪДА, ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА Печат

Уведомяваме ви, че в изпълнение на заповед №РД-11-63 от 07.10.2020 година, считано от 08.10.2020г. се въвежда пропускателен режим в сградата на съда, чрез измерване на телесната температура на всички страни по делата, адвокати, вещи лица, свидетели и граждани, като същото се отнася и за магистратите и съдебните служители. За допустима стойност се счита температура до 37,2 градуса.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Zapoved_RD-11-63_07.10.2020.pdf)ЗАПОВЕД №РД-11-63/07.10.2020г.126 Kb