БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ Печат


ВНИМАНИЕ  ! ! !   СТАРИТЕ IBAN НОМЕРА,

СЪДЪРЖАЩИ BUIB ЩЕ БЪДАТ ВАЛИДНИ ДО 31.12.2018 г.НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

ТРАНЗИТНА СМЕТКА – ДЪРЖАВНИ ТАКСИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛО, ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИСИ, СЪДЕБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ И ГЛОБИ
 

 

Държавни такси

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, клон Кърджали

Банков код: UBBSBGSF

Банкова сметка: BG61 UBBS 8888 3196 5825 01

 

 НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА – ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА, СВИДЕТЕЛИ И ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
 

 

Вещи лица

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, клон Кърджали

Банков код: UBBSBGSF

Банкова сметка: BG79 UBBS 8888 3396 5825 00

 

  

СТАРИ БАНКОВИ СМЕТКИ  /ВАЛИДНИ ДО 31.12.2018 г./

 


 

Държавни такси

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, клон Кърджали

Банков код: BUIBBGSF

Банкова сметка: BG41 ВUIB 7897 3196 5825 01

 

 


 

 

Вещи лица

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, клон Кърджали

Банков код: BUIBBGSF

Банкова сметка: BG59 ВUIB 7897 3396 5825 00