Четвъртък, 13 Май 2021г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
177
748
678

+70
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
2457
4675
4504

+171

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 214 283


Във връзка с изпълнение на проект на Висш съдебен съвет по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, Ви информираме, че от 01.12.2019 г. Административен съд - Кърджали има нов адрес на интернет страницата си: https://kardzhali-adms.justice.bg


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА


6600 гр. Кърджали, ул. "Булаир" №12, е-поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
телефон за справки по дела в деловодството: 0361/5 83 85

факс: 0361/6 80 00; 0361/5 83 94


Според влезлия в сила на 12.07.2006 г. (обн. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г) нов Административнопроцесуален кодекс (чл. 307 и § 3 от ПЗР на АПК ) се създадоха административни съдилища със седалища и съдебни райони, които съвпадат със седалищата и съдебните райони на окръжните съдилища.

 

Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища. Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд.

На 3 януари 2007 г . председателите на новите съдилища в цялата страна положиха клетва и встъпиха в длъжност.

С обособяването на административните съдилища като самостоятелни България застава на най-предна позиция в Европейския съюз, тъй като съвсем не във всички страни-членки на Съюза има такива съдилища. А чрез тях се гарантира непосредствено установяване на европейския правов ред, на европейските норми на отношения между гражданите и държавата. Това е и едно доказателство за реалната правна реформа у нас.

На нашата интернет страница ще намерите информация за състава, структурата и дейността на Административен съд - Кърджали, графици на заседанията и справки за движението на делата в него. Ще се изнасят обяви за конкурси, правила и начин на подбор за свободни длъжности и незаети работни места. Ще намерите също така и точните адреси, телефони, мейли и банкови сметки на съда. Публикувани са различни образци и формуляри в електронен вид, а също и данни за контакти с други съдилища и съдебни организации.

Искрено се надяваме страницата ни да бъде полезна за вас и да допринесе за информираност на гражданите и прозрачност за работата на съда.


 
Съдебните актове, постановени от Административен съд Кърджали, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.


 
Кратки указания за начините на търсене в публикуваните съдебни актове може да разгледате 

 
Ако желаете директен достъп до секцията с публикувани съдебни актове по месеци натиснете 

Ако желаете да подадете заявление за получаване на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес натиснете 
 
Заявлението се подава лично в регистратурата на Административен съд Кърджали, ул.Булаир №12 


 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 16 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали