Четвъртък, 13 Май 2021г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
205
748
678

+70
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
2485
4675
4504

+171

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 214 310


ДЕКЛАРАЦИИ - ЗПКОНПИ И ЗПРКИ Печат

 

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО - ЧАСТ II: ИНТЕРЕСИ

 

В изпълнение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, на тази страница са публикувани декларации за имущество и интереси на съдебните служители по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество - Част II: Интереси, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.14 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

          В изпълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, който влезе в сила от 1 януари 2009г., на тази страница са публикувани декларации на съдебните служители по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 

 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 25 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали